Certifikácia nového partnera

V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy o distribúcii motorových vozidiel značky SEAT, resp. zmluvy na poskytovanie služieb údržby a opráv motorových vozidiel značky SEAT, vyplňte prosím nasledujúce údaje: